اختلالات دستگاه ادراری

اختلالات دستگاه ادراری

اختلالات دستگاه ادراری

هیدروسل

علائم بیماری هیدروسل این بیماری اغلب علائمی به دنبال ندارد. با این وجود ممکن است با تورم دردناک در قسمت بیضه ها همراه باشد. در