سنگ های مجاری ادراری

سنگ های مجاری ادراری

سنگ حالب
سنگ های مجاری ادراری

سنگ حالب

شایع‌ترین نشانه‌ی سنگ حالب احساس درد است. بیمار ممکن است در زیر شکم و یا پهلوی خود احساس درد کند. شدت درد بر اساس اندازه‌ی

سنگ کلیه
سنگ های مجاری ادراری

همه چیز در مورد سنگ کلیه

سنگ کلیه در واقع املاح و نمک های بیش از حدی هستند که در کلیه جمع شده و رسوبات سختی را تشکیل می دهند. این